Przegląd Kalwaryjski 20/2016

30,00 


Od Redakcji

Mamy zaszczyt oddać do rąk Czytelników jubileuszowy – rzec można – 20 numer „Przeglądu Kalwaryjskiego”. Powstał on głównie dzięki współpracy z wykładowcami Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz jego niedawnymi alumnami, którzy na łamach tego pisma prezentują wyniki swoich badań naukowych. Przy tej okazji redakcja składa serdeczne podziękowania Radzie Naukowej, Recenzentom tomów i wszystkim Autorom, którzy współtworzyli kolejne numery „Przeglądu”. Szczere wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem P. Barbary Kurczych, która z dużym poświęceniem i pieczołowitością dokonuje korekty publikowanych tekstów. Dziękujemy także O. Bonawenturze Wierzejewskiemu za pomoc przy opracowaniu i tłumaczeniu abstraktów poprzedniego i bieżącego numeru.

W 20 „Przeglądzie Kalwaryjskim” znajdziemy przede wszystkim artykuły podejmujące zagadnienia z zakresu filozofii (studium o materii i materialności, opracowanie dotyczące starożytnych kontekstów współczesnych podstaw matematyki), teologii (rozprawa o pasyjności kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, analiza związku pomiędzy życiem pierwszych męczenników franciszkańskich a powołaniem franciszkańskim u św. Antoniego z Padwy czy tekst inaugurującego wykładu prezentującego stan teologii religii w 50 lat po Nostra aetate) i historii (prace na temat: zjednoczonej prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Galicji i dziejów seminarium oo. Bernardynów w czasie II wojny światowej). Polecamy ponadto kolejny fragment monografii poświęconej portretowi sarmackiemu autorstwa o. Efrema Obruśnika oraz tłumaczenie rozważania adwentowego o. Raniero Cantalamessy Pokój jako zadanie, wygłoszonego w Kurii Rzymskiej 12 grudnia 2014 r. W numerze znalazły się również dwa sprawozdania (z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów za rok akademicki 2015/2016 oraz z sympozjum naukowego, które odbyło się w Kole) i dwie recenzje.

Drogim Czytelnikom życzymy przyjemnej lektury oraz głębokich i owocnych przemyśleń. Jednocześnie zachęcamy do twórczego współdziałania z naszą redakcją (prosimy o nadsyłanie materiałów do publikacji do końca września każdego roku).

Z franciszkańskim życzeniem Pokoju i Dobra!

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

redaktor

str. 457, format 163 x 210 mm, oprawa miękka

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Artykuły

Romuald Henryk Kośla OFM

Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej

Konrad Grzegorz Cholewa OFM

Il legame Tra la Vita dei Protomartiri Francescani e la vocazione francescana di Sant’Antonio di Padova

Andrzej Efrem Obruśnik OFM

Portret Sarmacki. Początki zjawiska

Ilustracje

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Dzieje studium OO. Bernardynów w czasie II wojny światowej (1939-1945) na podstawie relacji Juliana Józefa Kędziora OFM

Martynian Marcin Czechowski OFM

Zjednoczona prowincja Zakonu Braci Mniejszych w Galicji (1899 – 1911)

Wiesław Franciszek Murawiec OFM

W 10 rocznicę pracy dydaktyczno-naukowej w WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej o. dra Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Starożytne konteksty współczesnych podstaw matematyki

Bonawentura Michał Wierzejewski OFM

Zagadnienie materii i materialności w ujęciu filozofii procesualnej

 

Wykłady inauguracyjne

Anicet Piotr Gruszczyński OFM

Teologia religii w 50 lat po Nostra ætate

 

Bliskie spotkania z Filozofią

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Czy możliwe jest poznanie pełnej prawdy o cudzie rzeczywistości?

 

Tłumaczenia

Wacław Michalczyk OFM

O. Raniero Cantalamessa OFMCap, „Pokój jako zadanie”

 

Sprawozdania

Konrad Grzegorz Cholewa OFM

Sprawozdanie z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej za rok akademicki 2015/2016

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Sympozjum naukowe: Bernardyni w Kole (1466-2016) – 550 lat dziedzictwa i posługi

 

Recenzje

Romuald Henryk Kośla OFM

Recenzja dorobku naukowego Ks. dr Marka Gilskiego w związku z przewodem habilitacyjnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Jerzy Flaga

Kolejne spojrzenie na historiografię bernardyńską

Jerzy Flaga

Jeszcze raz o historiografii bernardyńskiej