PRZEGLĄD KALWARYJSKI 21/2017

30,00 


Od Redakcji

W bieżącym, 21 numerze „Przeglądu Kalwaryjskiego” polecamy przede wszystkim materiały z sesji naukowej zatytułowanej „Refleksja nad encykliką Laudato si”, która odbyła się 11 lutego 2017 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. dr Jacek Poznański SJ z Akademii Ignatianum w Krakowie oraz o. dr Stanisław Jaromi OFMConv, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Teksty ich wystąpień zostały zamieszczone poniżej. Ponadto w niniejszym tomie znalazły się artykuły o tematyce filozoficznej (np. dotyczący Józefa Tischnera filozofii wartości czy Gianniego Vattimo sposobu pojmowania polityki, analizy czasowego i pozaczasowego istnienia bytów), teologicznej (o Eucharystii w ujęciu bł. Jana Dunsa Szkota czy muzyce kościelnej i religijnej w duszpasterstwie oo. Bernardynów) i historycznej (los klasztorów bernardyńskich na ziemiach polskich zajętych przez Rzeszę Niemiecką (1939-1945) czy wspomnienia Alfreda Franciszka Wieleby OFM). Prezentujemy również kolejny fragment monografii poświęconej portretowi sarmackiemu oraz tegoroczny wykład inauguracyjny i sprawozdanie z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów za rok akademicki 2016/2017.

Wszystkim, którzy współtworzą „Przegląd Kalwaryjski”, dzieląc się swoim wysiłkiem w postaci nadsyłanych do Redakcji materiałów, serdecznie dziękujemy. Równocześnie ponawiamy prośbę i zachęcamy do dalszego twórczego zaangażowania i współdziałania.

Z franciszkańskim życzeniem Pokoju i Dobra –

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

redaktor

str. 365, format 163 x 210 mm, oprawa miękka

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Artykuły

Andrzej Tarchała OFM

Koncepcja „pensiero debole“ w sposobie pojmowania polityki Gianniego Vattimo

Andrzej Tarchała OFM

Ein wertorientiertes Denken – Józef Tischners Wertphilosophie

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Byt Najwyższy i Jego „bardziej prawdziwa obecność”

Benedykt Jacek Huculak OFM

Eucharystia według bł. Jana Dunsa Szkota

Leonard Zdzisław Hryniewski OFM

Tarsycjusz Jędrzej Bukowski OFM

Muzyka kościelna i religijna w duszpasterstwie oo. Bernardynów

Terencjan Kamil Krawiec OFM

Klasztory bernardyńskie na ziemiach polskich anektowanych przez Rzeszę Niemiecką (1939-1945)

Kazimierz Stanisław Żuchowski OFM

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Wilhelm Adam Wrona OFM (1913-2001) bernardyn, liturgista

Efrem Andrzej Obruśnik OFM

Portret Sarmacki w kontekście całopostaciowego malarstwa portretowego szlacheckiej Polski

Ilustracje

 

Sesja naukowa: Refleksja nad encykliką Laudato Si’

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Sprawozdanie z sympozjum naukowego: Refleksja nad encykliką Laudato si’

Jarosław Kania OFM

Laudato si! Pochwalony bądź, Panie!

Jan Orzeszyna

Religijna argumentacja w ekologii w świetle encykliki Laudato si

Andrzej Derdziuk OFMCap

Aretologia encykliki Laudato si’

Jacek Poznański SJ

Współczesna technika a kwestie ekologiczne w encyklice Laudato si’. Problematyka filozoficzna

Stanisław Jaromi OFMConv

Franciszkańskie przesłanie encykliki Laudato si’

 

Wykłady inauguracyjne

Anicet Piotr Gruszczyński OFM

„[…] ta wszechobecna Osoba, która nigdy nie znika i nie zostaje nazwana”. Bóg chrześcijaństwa w twórczości J. R. R. Tolkiena

 

Bliskie spotkania z Filozofią

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Radość czy pesymizm – pytanie o właściwą filozofię życia

 

Sprawozdania

Anicet Piotr Gruszczyński OFM

Sprawozdanie z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej za rok akademicki 2016/2017

 

Recenzje

Eugeniusz Sakowicz

Recenzja książki Matka Franciszka od Świętych Obrazów 1897-1970

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Recenzja Bereszit Bonawentury Michała Adama Wierzejewskiego OFM