PRZEGLĄD KALWARYJSKI 22/2018

30,00 


ISBN: ISSN 1234-6004
Kategorie: , ,

Od Redakcji

Obecny, 22 numer „Przeglądu Kalwaryjskiego” otwiera biblijna refleksja dotycząca roli, jaką Maryja pełni w misterium Chrystusa i Kościoła. W niniejszym tomie znalazły się również artykuły o tematyce filozoficznej (np. dotyczący M. Heideggera ujęcia pojęcia Gelassenheit wobec techniki czy W.L. Craiga koncepcji czasu powstałej w trakcie dyskusji dotyczących wieczności Boga), teologicznej (o istnieniu zła osobowego w postaci opętania) i historycznej (wspomnienia Alfreda Franciszka Wieleby OFM oraz syntetyczny opis losu Bernardynów przebywających w Rosji od XVII do XX w.). Tradycyjnie już prezentujemy fragment monografii poświęconej portretowi sarmackiemu oraz tegoroczny wykład inauguracyjny i sprawozdanie z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów za rok akademicki 2017/2018.

Dziękując za nadesłane materiały i dotychczasową współpracę, Redakcja kieruje do wszystkich zainteresowanych zaproszenie do współtworzenia kolejnego „Przeglądu Kalwaryjskiego”.

Z franciszkańskim życzeniem Pokoju i Dobra

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

redaktor

 


 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Artykuły

Edmund Tadeusz Świerczek OFM

Rola Maryi w Misterium Chrystusa i Kościoła według Ewangelii św. Jana

Andrzej Tarchała OFM

Wielkie Tak i Nie. Gelassenheit wobec techniki w ujęciu Martina Heideggera

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Williama L. Craiga koncepcja czasu wypracowana w oparciu o dyskusje wieczności Boga

Cyriak Wiktor Budzisz OFM

Opętanie jako dowód istnienia zła osobowego

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Wspomnienia Alfreda Franciszka Wieleby OFM (1912-1986) z okresu drugiej wojny światowej

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Kazimierz Stanisław Żuchowski OFM (1933-2017), bernardyn, filolog klasyczny

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Bernardyni w Rosji, XVII-XX w.

Efrem Andrzej Obruśnik OFM

Elementy sarmackie w polskich obrazach o treści hagiograficznej

Ilustracje

Wykłady inauguracyjne

Andrzej Tarchała OFM

Samoświadomość jako „rzeczywistość“ w kontekście sposobów prezentacji treści konscjentywnych jako form „samowiedzy“ Ja aksjologicznego. Próba rekonstrukcji stanowiska Józefa Tischnera

Bliskie spotkania z Filozofią

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Matematyka a transcendencja

Bonawentura Michał Adam Wierzejewski OFM

Stephen C. Meyer i teorie „Inteligentnego Projektu” (Intelligent Design, I. D.) – I. Darwin’s Doubt

Sprawozdania

Anicet Piotr Gruszczyński OFM

Sprawozdanie z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej za rok akademicki 2017/2018

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Sympozjum naukowe: Bernardyni bydgoscy 1480-1829