Promocja!

PRZEGLĄD KALWARYJSKI 23/2019

30,00  23,00 


Od Redakcji

Obecny „Przegląd Kalwaryjski” 23/2019 rozpoczynają filozoficzne „traktaty”: o sercu człowieka – siedzibie jego życia duchowego oraz o muzyce sfer i jej możliwych kształtach. Znajdziemy tu również artykuły o dogłębnie teologiczno-analitycznym charakterze dotyczące: dylematów, z jakimi spotka się człowiek wiary wobec teorii ewolucji, samoświadomości osoby Jezusa w kontekście refleksji chrystologicznej czy dynamiki zmian demograficznych w społeczności bernardynów w perspektywie ostatniego ćwierćwiecza. Niezwykle cenny charakter posiada wywiad z ks. kard. Marianem Jaworskim zatytułowany „Moja droga do i przez filozofię”. Całość tomu uzupełniają monografie: o działalności federacji klasztorów sióstr bernardynek (60 lat istnienia), jak również o dziejach, teologii i ikonografii obrazu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła oo. Bernardynów w Przeworsku. Jak zwykle warte zauważenia będzie sprawozdanie z aktywności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów za rok akademicki 2018/2019 i inne pomniejsze teksty.

Wszystkim, którzy podjęli wysiłek współtworzenia kolejnego „Przeglądu Kalwaryjskiego”, dziękujemy, a zainteresowanych zapraszamy do współpracy z Redakcją nad następnym numerem.

Pozdrawiam franciszkańskim Pokój i Dobro.

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM
redaktor

str. 330, format 165×235 mm, oprawa miękka


SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Artykuły

Andrzej Tarchała OFM

Serce człowieka siedzibą jego życia duchowego

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Kształt muzyki sfer

Anicet Piotr Gruszczyński OFM

Dylematy człowieka wierzącego wobec teorii ewolucji

Maksymin Sebastian Ferenc OFM

Samoświadomość osoby Jezusa w refleksji chrystologicznej Geralda O’ Collinsa

Efrem Andrzej Obruśnik OFM

Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w kościele Ojców Bernardynów w Przeworsku dzieje, teologia i ikonografia

Ilustracje

Tytus Jan Fułat OFM

Federacja klasztorów sióstr Bernardynek w latach 1959-2019

Leonard Hryniewski OFM

Dynamika zmian demograficznych w zakonnej społeczności ojców bernardynów. Perspektywa ćwierćwiecza

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Florentyn Zbigniew Piwosz OFM (1929–2018), bernardyn

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Teofil Henryk Tyrankiewicz OFM (1880-1972), bernardyn, katecheta

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Marek Stefan Tatka OFM (1866-1931), bernardyn, redaktor

 

Wywiady

Andrzej Tarchała OFM (redakcja i opracowanie)

Moja droga do i przez filozofię. Wywiad z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Prof. dr. hab. Marianem Jaworskim

 

Bliskie spotkania z Filozofią

Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Czy piękno może stanowić kryterium prawdy?

Bonawentura Michał Adam Wierzejewski OFM

Stephen C. Meyer i teorie „Inteligentnego Projektu” (Intelligent Design, I.D.) – II. Signature in the Cell

 

Sprawozdania

Anicet Piotr Gruszczyński OFM

Sprawozdanie z działalności pedagogiczno-naukowej Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej za rok akademicki 2018/2019

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Konferencja naukowa: Na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie… W setną rocznicę rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy (1919-2019)

Patrycja Gąsiorowska

Corpus epistolarum Ioannis de Capistrano Tomus primus: Epistolae annis MCDLI-MCDLVI scriptae quae ad res gestas Poloniae et Silesiae spectant. Prezentacja międzynarodowego projektu edycji korespondencji św. Jana Kapistrana OFM z lat 1451-1456 (Kraków, 13 II 2019 r.)

 

Wspomnienia

Antoni Kluska OFM, Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

Fenomen Polskiej Jerozolimy – przewodnicy kalwaryjscy i ciągłość misji na przykładzie rodziny Jana Kluski z Tokarni

Jan Związek

Wspomnienie o śp. ks. prof. dr hab. Hieronimie Eugeniuszu Wyczawskim

Emanuel Kapała

Wspomnienie o Niższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej